Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf

– Belle Fotografie zal met professionele apparatuur de reportage verzorgen.

– Belle Fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

– Belle Fotografie zal de opdracht naar beste vermogen en inzicht uitvoeren, in de style waarin ze gebruikelijk werkt.

– Belle Fotografie levert de beelden af in haar eigen bewerkings stijl.

– Belle Fotografie is niet verantwoordelijk voor een binnen locatie. De klant zorg voor een binnen locatie als dit nodig is bij bijvoorbeeld regenachtige dag of kou.

- Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.

Artikel 3: Producten en levering

– Belle Fotografie levert het aantal foto’s wat in het pakket beschreven staat.

– Belle Fotografie levert haar bestanden digitaal.

– Belle Fotografie levert geen RAW-bestanden.

– Belle Fotografie hanteert bij een reportage een geschatte levertijd van 4 weken, en bij een bruidsreportage een geschatte levertijd van 12 weken.

– Kiest u een pakket met album, dan zal Belle Fotografie na levering van de foto’s een eerste ontwerp maken van jullie album.

– Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is, dit kan maximaal 1 keer kosteloos.

– Belle Fotografie stuurt het album op naar de leverancier na uw goedkeuring. Het album is na goedkeuring binnen 4 weken bij u in huis.

- De prijzen genoemd in offertes via mail/telefoon/chat zijn 1 jaar geldig. Na dit jaar mag Belle Fotografie haar nieuwe prijs doorrekenen.

Artikel 4: Aanbetaling

– Belle Fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 350 euro.

– De aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

– Belle Fotografie levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 5: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Belle Fotografie. De foto’s mogen altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Belle Fotografie.

– De foto’s mogen niet extra bewerkt of uitgesneden worden. Mocht Belle Fotografie waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken.

– Belle Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 6: Portretrecht

– Belle Fotografie heeft het recht om de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, overigens publiceert Belle Fotografie de beelden in overleg.

– Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

- Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Annulering

– Bij annulering van de bruidsfotografie overeenkomst door het bruidspaar houd Belle Fotografie de reserveringskosten van 350 euro.

- Indien klant te laat aanwezig is op locatie, komt die tijd te vervallen.

Artikel 8: Ziekte

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Belle Fotografie de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een andere datum met jullie overleggen of een vervangend fotograaf regelen die werkt in dezelfde stijl. De foto’s en eventueel album worden altijd door Belle Fotografie bewerkt en gemaakt.

Artikel 9 Cadeaubon

Belle Fotografie heeft ook cadeaubonnen die de klant kan kopen voor elk gewenst bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan ook niet worden ingewisseld voor geld. Een cadeaubon blijft geldig tot inlevering. De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of bijbestellen van foto’s. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon moet in 1 keer worden gebruikt voor de volledige waarde. De klant ontvangt geen geld of tegoedbon indien de bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Schade
- Belle Fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
- Belle Fotografie is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
- Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.

- Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
- In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
- Indien een SD-kaart van fotograaf corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

- De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen. Het uurtarief hiervoor bedraagt €95,- incl. BTW

Belle Fotografie houdt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig door Belle Fotografie aan de klant medegedeeld.

Chat openen
Hallo! Waar kan ik je mee helpen?